Cellphones (31)

Sản phẩm 501-1000
363 Võ Văn Tần District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev quèn)  

Phỏng vấn xong không một lời thông báo đến kết quả pass hay fail, vậy mà lúc phỏng vấn thì hứa hẹn đủ điều, khoảng 1-2 ngày sẽ thông báo kết quả.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bạn pv vị trí nào nhỉ. Bữa mh cũng tính apply .net.