Cellphones (31)

Sản phẩm 501-1000
363 Võ Văn Tần District 3 Ho Chi Minh

Giấu tên (Nhân viên quèn)  

AM quản lý khu vực làm việc cảm tính, đứa nào nịnh hót thì cho lên, mình từng là quản lý cũ, cũng từng máu lửa phục vụ và cũng từng thấy bị đối đãi như vậy, công ty gia đình nhưng vận hành rất tốt, cực kỳ tốt, mỗi tội rất tiếc AM chặn đường thăng tiếng của đa số người giỏi hết rồi