Cellphones (23)

Sản phẩm 501-1000
363 Võ Văn Tần District 3 Ho Chi Minh

Đức (Khách)  

Phục vụ tệ vô cùng. Black friday tệ.

VÔ DANH đã   9 tháng trước

Ngáo đá, này review công ty việc làm chứ có phải review cho khách hàng đéo đâu, review khách hàng vô fanpage mà review