Cellphones (31)

Sản phẩm 501-1000
363 Võ Văn Tần District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Nhân viên quèn)  

công ty gia đình sắp xếp nhân sự theo cảm tính. đứa nào nịnh hót, bợ đít thì sẽ đc đi lên và ưu ái. còn đứa nào thẳng tính, dám lên tiếng vì quyền lợi của mình và mọi người xung quanh thì bị gắn cho cái mác phản động/tạo phản.
bạn nào nếu chỉ đi làm vì lương thôi có thể vào học hỏi lấy kinh nghiệm, còn gắn bó lâu dài thì nên suy nghĩ lại