Cellphones (31)

Sản phẩm 501-1000
363 Võ Văn Tần District 3 Ho Chi Minh

Sales quèn thôi (Sales quèn)  

Công ty cùi bắp,3 chàng ngựa lâm pháo thủ Văn Học Trung, thêm bà Nguyệt,thằng Toàn, thằng gì mỏ chuột xấu xấu quên tên rồi,chán vcl,hứa hẹn nhiều làm ko đuoc bao nhiêu.Cty gia đình,nịnh bợ nhiều thì trụ hoài,tuong lai cty tiến xa lắm đó,mà xa sao thì chưa biết.Toàn sao chép cach lam của FPT TGDD thoi,chan vcl