Cellphones (31)

Sản phẩm 501-1000
363 Võ Văn Tần District 3 Ho Chi Minh

Jin (Customer)  

T đã bị nhân viên bán hàng và thằng kỹ thuật lừa mua và quay như chóng chóng, đến khi gọi đt hotline cho CSKH thì mới ok :((