Cellphones (23)

Sản phẩm 501-1000
363 Võ Văn Tần District 3 Ho Chi Minh

Vân Anh (Nhân viên )  

Lead ĐTV quá chung tình với công ty, thà làm mọi cách cho nhân viên tự nghỉ không lương còn hơn làm tốn tiền công ty, muốn tốt và không bức xúc đừng ghé đây làm .