Cellphones (23)

Sản phẩm 501-1000
363 Võ Văn Tần District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Sản phẩm kém, người làm kém, vốt 1 sao

dev kinh vãi chưởng đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Review nhảm nhí, dislike