Cellphones (31)

Sản phẩm 501-1000
363 Võ Văn Tần District 3 Ho Chi Minh

Phạm Xuân Việt (Qlnh)  

Công ty gia đình, sắp xếp nhân sự theo cảm tính, nhiều quy định vô lý!

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Chỉ nội bộ mới hiểu nó chán thì thôi luôn haha

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like