Cellphones (23)

Sản phẩm 501-1000
363 Võ Văn Tần District 3 Ho Chi Minh

Phạm Xuân Việt (Qlnh)  

Công ty gia đình, sắp xếp nhân sự theo cảm tính, nhiều quy định vô lý!

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Chỉ nội bộ mới hiểu nó chán thì thôi luôn haha