Caerux Lab (2)

Sản phẩm 1-50
CT2, C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn Nam Tu Liem Ha Noi

Developer (Developer Unity - Bạn sếp )  

Công ty nhỏ, sếp trẻ, mới thành lập, lương thưởng vừa vừa nhưng được cái môi trường tốt và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Developer đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi. Em cũng là bạn sếp

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like