Caerux Lab (2)

Sản phẩm 1-50
CT2, C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn Nam Tu Liem Ha Noi

Developer (Developer Unity - Bạn sếp )  

Công ty nhỏ, sếp trẻ, mới thành lập, lương thưởng vừa vừa nhưng được cái môi trường tốt và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Developer đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi. Em cũng là bạn sếp

Dev (Dev)  

Các bác cho em xin ít review về công ty này với ạ