Cadena Vietnam (2)

Sản phẩm 51-150
38 Nguyen Van Troi Phu Nhuan Ho Chi Minh

Lenh Ho Xung (Dev wind)  

Tránh xa công ty này ra , giờ này mà chưa phá sản thì cty này quá hay trong việc luồn lách chi trả tiền cho nhân viên
- Làm product , công nghệ củ , máy móc lac hậu , HR yếu kém , thiếu chuyên nghiệp .
-

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Công ty này của singapore phải ko bác ? luồn lách thế nào mong bác chia sẻ thêm

Ẩn danh  

Công ty làm việc thoải mái về thời gian. Trừ những lúc quá gấp mới phải OT còn lại thì gần như không OT.

Điều kiện cơ sở vật chất chưa tốt. Máy tính bị lạc hậu quá nhiều. Bàn ghế và trang thiết bị cần nâng cấp nhiều hơn.