Caddi (25)

Sản phẩm 1-10
331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

CEO (CEO)  

Em có số liệu lương toàn bộ nhân viên công ty này từ tháng 1 - 11/2023. Anh chị nào cần tham khảo deal lương thì để lại số điện thoại và email bên dưới.

Dai, Anh, Nam, Phương, Thành, Vinh, ... vân vân và mây mây.