Caddi (27)

Sản phẩm 1-10
331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

CEO (CEO)  

Em có số liệu lương toàn bộ nhân viên công ty này từ tháng 1 - 11/2023. Anh chị nào cần tham khảo deal lương thì để lại số điện thoại và email bên dưới.

Dai, Anh, Nam, Phương, Thành, Vinh, ... vân vân và mây mây.

CEO đã   4 tháng trước

Ngon thì tung đến 2024, t không sai khi ở lại và tăng lương gấp 3-4 lần cho chúng mày trước khi t đưa vợ con rút sang nước khác. Ở lại VN và ngậm mồm thối laik đi.