Caddi (27)

Sản phẩm 1-10
331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

CT (QA)  

Lãnh đạo công ty rất quý anh em lao động. Nhờ ơn thầy cún mà mình được bồi thường 22 tháng lương.
Đội ơn lãnh đạo Takei & Toma nhiều!
Luôn mong công ty vượt qua mọi khó khăn và trường tồn để mình không làm gì, mỗi tháng vẫn có lương.

Ca Sĩ Tóc Xoăn đã   8 tháng trước

Thầy cún tố em luôn cái, để em khỏi phải làm gì vẫn có lương.
Ký Tên: Ngọc

Toma đã   8 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike