Caddi (25)

Sản phẩm 1-10
331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩn danh  

Công ty yêu cầu làm bài test mất thời gian, bóc lột sức lao động miễn phí rồi reject
Nói là bài test chứ thực ra là task của dev công ty.

Ẩn danh đã   Một năm trước

hóng bạn chia sẻ bài test nghe thử