C.T Group (2)

Sản phẩm 151-300
60 Truong Son Tan Binh Ho Chi Minh

Nằm vùng  

Nợ lương khủng nha

Ẩn danh  

Mọi người có ai cho em review về C.T Group không ạ?