BUCA (106)

Sản phẩm 51-150
68 Nguyen Co Thach Nam Tu Liem Ha Noi

Tao đẹp (ko cần biết)  

Máy tính tối cổ, đi du lịch như đi đày, tăng ca đéo có lương. Quản lý như cục tật. Chỗ ăn uống ko có. Bộ máy quản lý kém cỏi.

Người bí ẩn đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like