BUCA (106)

Sản phẩm 51-150
68 Nguyen Co Thach Nam Tu Liem Ha Noi

không thích ghi (không gì cả)  

Chán bome đi được, hoạt động thì ít, chả có tinh thần tập thể méo gì. Làm gì cũng kêu nhân viên đóng góp. Má ôi, đến tiền 20/10 cũng phải đóng để đi ăn.
Chỗ ăn uống cho nhân viên thì như lũ ăn xin, không coi trọng nhân viên, người đứng, người ngồi, bàn ghế không có, như lũ tị nạn, nghĩ mà khốn.
Cũng xin khẩu nghiệp vài câu cho bõ nỗi hờn.

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. ngu ma o lai

Ẩn danh đã   9 tháng trước

*** này giùm!

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   5 tháng trước

*** này giùm!