bravesoft Vietnam (19)

Dịch vụ 1-50
268 To Hien Thanh (BigC Building) District 10 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Sếp tốt, nhân viên và các leader khoảng cách không xa có thể hỏi và giúp đỡ nhau
Môi trường thoải mái, cho đem laptop và đối với intern thì không quá hà khắc
Đặc biệt là tin tưởng cấp dưới, không như một số công ty nào đó không hề tin tưởng tí gì về nhân viên của mình
Chưa OT bao giờ nên không biết.


Chưa có chỗ ngồi cho thực tập sinh
Lương hơi thấp so với mặt bằng chung