bravesoft Vietnam (19)

Dịch vụ 1-50
268 To Hien Thanh (BigC Building) District 10 Ho Chi Minh

interview (méo có)  

Vô phỏng vấn cha nội hỏi kỹ thuật thì hỏi ba cái xàm xàm xong gọi skype với cha Sếp nào bên Nhật nói giọng Bắc hỏi tiếp ba mớ xàm xàm tiếp nên em phắng lẹ mém rớt đôi dép.