Botania (6)

Sản phẩm 51-150
Doi Can Ba Dinh Ha Noi

123 (nhân viên)  

đi pv nhân viên marketing mà bà giám đốc mặt như nhà có tang, mặt mày nhăn nhó, vp thì nhỏ, chật chội, lộn xộn, 3 cái tpcn nhãn bên mỹ vs canada lọ 3-400 trăm có uống chỉ tốn tiền thôi, đéo chữa đc bệnh đâu. mồm bà giám đốc cứ luyên thuyên tpcn có td chữa bệnh, chữa bệnh cục shit, toàn nhập bên nước ngoài về phân phối ăn tiền chữ chữa đc đéo j bệnh