Botania (6)

Sản phẩm 51-150
Doi Can Ba Dinh Ha Noi

Nguyễn Hải Yến (nhân viên tư vấn)  

Tôi làm nhân viên tư vấn ở công ty Botania đã gần 4 năm, ở đây tôi được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thu nhập khá, tôi rất muốn gắn bó lâu dài với công ty