Bkav (381)

Sản phẩm 51-150
Khu Do Thi Yen Hoa Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh  

Tráo trở thật! Mới hôm nào còn chê cách chống dịch ở SG, mà giờ thì, chắc mặt dày quá.

https://tinhte.vn/thread/trao-tro-that-moi-hom-nao-con-che-cach-chong-dich-o-sg-ma-gio-thi-chac-mat-day-qua.3400124/