Bkav (381)

Sản phẩm 51-150
Khu Do Thi Yen Hoa Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh  

T đã làm ở bkav và thấy công ty rầ tốt, mà qua lời kể như bóc lột sức lao động nv vậy. T chỉ thấy sếp gắt lúc làm sai vs lúc làm phải nghiêm túc thế thôi

-> Vậy tại sao phải chơi hợp đồng giam vậy? trong khi đâu cần phải gài hợp đồng đâu