Bkav (381)

Sản phẩm 51-150
Khu Do Thi Yen Hoa Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh  

Apply cho BKAV thì chú ý hợp đồng lao đồng nhé bạn.
Bên đó hay gài điều khoản xem thời gian mình làm việc là quá trình đào tạo, nên khi nghỉ việc trước thời hạn phải hoàn trả công ty tiền đào tạo nữa, nếu không thì không rút được hồ sơ gốc ra.
Khá là chuối.