Bitas (6)

Sản phẩm 301-500
1016 Hương Lộ 2, Binh Trị Đông A, Binh Tan Ho Chi Minh

Đã nghỉ (NV)  

Lương trả chậm 30 ngày. Lúc nghỉ còn tưởng công ty lừa đảo vì trả lương nghỉ việc và sổ BH quá lâu! Phúc lợi kém.

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Chỉ có thể loại dev quèn, làm lởm mới hay đi tạo nhiều account lên ám công ty, hiện tượng này trong tâm lý học gọi là “nhớ người yêu cũ, không chịu được khi cô ấy bên thằng giai ngon hơn mình”, thôi đi xả đi các anh, em là gái em còn biết xài tool, muốn bao nhiêu comment em cho bấy nhiêu
Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like