Bitas (6)

Sản phẩm 301-500
1016 Hương Lộ 2, Binh Trị Đông A, Binh Tan Ho Chi Minh

Anonymous (Nhân viên)  

Công ty tư nhân khó chịu nhất từ trước đến nay. Công ty lâu đời, không chịu cập nhật xu hướng, nên cũ tất cả từ: cơ sở vật chất, tư tưởng quản lý, sản phẩm, sản xuất. Lương nhân viên văn phòng thấp hơn lương công nhân tăng ca, chu kì trả lương chậm 1 tháng. Muốn xin nghỉ off một ngày trong tháng (đúng quy định công ty) mà khó khăn, như năn nỉ lạy lục. Bộ máy lãnh đạo toàn là gia đình quyến thuộc, không có cơ hội thăng tiến. Mọi hoạt động đều chi phối bới "quyền lực gia đình", không hề dựa trên hiệu quả công việc, thậm chí là chức danh. Mong các bạn né gấp công ty này!