Bitas (4)

Sản phẩm 301-500
1016 Hương Lộ 2, Binh Trị Đông A, Binh Tan Ho Chi Minh

Giấu tên (làm công)  

đang làm ở đây. chán nản muốn nghỉ chết đi được. lương đã thấp, tăng lương khó khăn, việc tăng và khó dần đều. sống vừa lòng gia đình chủ và những nịnh thần đã quá đỗi khó khăn rồi. Khuyên chân thành, đừng ai vào đây làm gì. Làm vị cùng vị trí ở công ty khác tốt hơn nhiều!

Đã nghỉ (NV)  

Lương trả chậm 30 ngày. Lúc nghỉ còn tưởng công ty lừa đảo vì trả lương nghỉ việc và sổ BH quá lâu! Phúc lợi kém.

Số nhọ (NV)  

Không nên làm việc ở đây! Môi trường lỗi thời, tệ hại!

Anonymous (Nhân viên)  

Công ty tư nhân khó chịu nhất từ trước đến nay. Công ty lâu đời, không chịu cập nhật xu hướng, nên cũ tất cả từ: cơ sở vật chất, tư tưởng quản lý, sản phẩm, sản xuất. Lương nhân viên văn phòng thấp hơn lương công nhân tăng ca, chu kì trả lương chậm 1 tháng. Muốn xin nghỉ off một ngày trong tháng (đúng quy định công ty) mà khó khăn, như năn nỉ lạy lục. Bộ máy lãnh đạo toàn là gia đình quyến thuộc, không có cơ hội thăng tiến. Mọi hoạt động đều chi phối bới "quyền lực gia đình", không hề dựa trên hiệu quả công việc, thậm chí là chức danh. Mong các bạn né gấp công ty này!