Best Sun Technology (2)

Sản phẩm 1-50
Others

Ẩn danh  

Mọi người ai đã từng làm công ty Best sun technoogy rồi cho mình xin ít thông tin về cty này với....mình định làm ở đây.

Người qua đường (Culi Khiêng tạ)  

Anh chị em nào muốn vào công ty này dù là bộ phận nào cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ nhé. Nói ít hiểu nhiều. Vào rồi hối hận không kịp.

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Cho mình xin ít thông tin về chế độ, ....của cty này với ...mình tính xin vào làm mà nghe sợ thật