Bamboo Airway (35)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

NGƯỜI ẤY LÀ AI? (tiếp viên hongkong)  

Công ty lởm được mỗi cái mẽ.
Cách làm việc lôm kôm.
Công ty nợ Cảng Hàng Không Việt Nam rất nhiều.
Tháng nào cũng chậm lương của nhân viên.
Trực hệ thống thì lấc cấc.
Môi trường làm việc racist,thượng đẳng,drama.
Các phòng ban làm việc không thống nhất.
Đẻ ra đủ các loại quy tắc để vòi tiền.
Tư nhân nhưng nặng mùi nhà nước.
Bạn sẽ bị đì đọt nếu như lệch tông với bộ phận Đào Tạo và Cấp Trên

NGƯỜI ẤY LÀ AI? đã   10 tháng trước

À quên nếu các bạn thích BÚ BÓNG thì zô nhé nghe nói bảo lãnh đạo và nhân viên hay đi BÚ BÓNG với nhau ai trả tiền thì sẽ được lên chức

NGƯỜI ẤY LÀ AI? đã   10 tháng trước

Ngáo đét!!!!!!

NGƯỜI ẤY LÀ AI? đã   10 tháng trước

Ngáo đét!!!

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike