Bamboo Airway (35)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

Quyết Còi (Dev quèn)  

Mới ra trường thích hàng không cho biết mùi thì được, chứ suốt ngày không nợ lương thì chậm lương thì xác định đi làm là niềm vui :)))