Bamboo Airway (35)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

Nhân viên quèn  

HR thì chiêu trò nhiều thì vô biên. Hết Back-date cái quy trịnh gửi ra tháng 10 thì áp dụng tháng 4-5 truy thu tiền làm nhân viên trở tay không kịp. Lương thì chậm không có 1 cái email thông báo chậm hay như thế nào cho người lao động biết mặc định khi nào tao thích tao trả. Mà hỏi HR thì bị chửi sắp mặt mặc dù công sức mình đi làm. Giờ tháng 10 rồi mà tiền thuế quyết toán giùm nhân viên thì chưa thấy đâu. Trong khi các cty khác đã thanh toán tiền quyết toán thuế từ tháng 4. Cái này không khác gì ăn chặn tiền thuế nhà nước trả lại cho nhân viên. Bạn nào rành luật thì thử gửi văn bản yêu cầu Sở vào cuộc xem sao.

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like