Bamboo Airway (32)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

Bí mật (Nhân viên quèn)  

Chưa thấy công ty nào mà HR hãm lìn, bố đời thiên hạ như BB. Trả lương thì trễ. Cắt giảm cũng không kê khai minh bạch. Tiền con nhà người ta đi làm cả tháng từ sáng tới tối mà chỉ vì mấy ông bà ấy, ngậm ngùi nhận 50-60% mà không biết than ai. Hỏi thì đổ trách nhiệm tùm lum. Công ty thì toàn mấy ông đồng bóng ẩn. Ngày thường thì éo làm việc, cứ cuối tuần lôi con nhà người ta ra chất vấn, cho ăn hành. Reply tin nhắn trễ 2' thì chửi sơi sơi. Đm, đi vệ sinh cũng phải ôm điện thoại à, hãm cành cạch.
Các ông nên né

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like