Bacoor (7)

Sản phẩm 1-50
224A-224B Dien Bien Phu Street, Ward 7, District 3 District 3 Ho Chi Minh

Cục cứt trôi sông (Nô lệ)  

Sếp Nhật tệ, khá là vắt tranh bỏ vỏ thích thì cho nhân viên nghỉ việc không rõ lí do không báo trước nếu làm gi không vừa ý communicator bị feedback cho sếp Nhật. Thử việc có bị trừ thuế. Văn hoá đâm nhau tiềm ẩn

Ẩn danh đã   9 tháng trước

khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, công ty luôn xử lý theo hướng khách quan, dựa trên quan điểm rõ ràng, theo đúng luật và kết quả làm việc.
Tùy theo quan điểm và trải nghiệm, mỗi người sẽ có cảm nhận và đánh giá tốt xấu khác nhau. Công ty luôn tạo điều kiện, chế độ đãi ngộ, môi trường thoải mái cho nhân viên yên tâm làm việc.

Dev cũ đã   9 tháng trước

Oh vậy sao, lũ người man rợ. Thân với ai thì chỉ nghe lời người đó, những người khác thì tỏ vẻ nghe đấy nhưng không để vào tai. Bày đặt, chị có nói với sếp rồi về chuyện như thế này như thế kia. Nghe mà chán không muốn nói. Nói chung, tất cả đều nịnh nọt. Bà Phụng quản lý chẳng biết mô tê gì, chỉ biết nịnh sếp là giỏi, những người khác thì nịnh bả. Nói chung, khuyên mọi người đừng vô công ty này.