Bacoor (7)

Sản phẩm 1-50
224A-224B Dien Bien Phu Street, Ward 7, District 3 District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái.
Công ty có view đẹp, văn phòng thoáng đảng.
Có cấp macbook cho nhân viên.
Lương hấp dẫn.
Điều kiện học tập, làm việc tốt.
Công ty làm về blockchain.