Bacoor (3)

Sản phẩm 1-50
224A-224B Dien Bien Phu Street, Ward 7, District 3 District 3 Ho Chi Minh

Cục cứt trôi sông (Nô lệ)  

Sếp Nhật tệ, khá là vắt tranh bỏ vỏ thích thì cho nhân viên nghỉ việc không rõ lí do không báo trước nếu làm gi không vừa ý communicator bị feedback cho sếp Nhật. Thử việc có bị trừ thuế. Văn hoá đâm nhau tiềm ẩn

DESS  

COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI COI THOI

Ẩn danh  

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái.
Công ty có view đẹp, văn phòng thoáng đảng.
Có cấp macbook cho nhân viên.
Lương hấp dẫn.
Điều kiện học tập, làm việc tốt.
Công ty làm về blockchain.