Atmarkcafe (6)

Dịch vụ 51-150
36 Hoàng Cầu Dong Da Ha Noi

Ờ (Đùa)  

Văn phòng tối tăm, ọp ẹp, bàn ghế cũng cùi bắp èo uột. Quản lý chặt.