Athena (5)

Dịch vụ 1-50
Athena, An Phúc Building, 2 Vũ Tông Phan, An Phú District 2 Ho Chi Minh

Ghet thu dog (Manager)  

Xin lỗi ai ngu mới vào công ty này. Công ty này hiện được dẫn dắt bởi chó Henry và Manager Thiện Trần
Môi trương làm việc thì thiếu chuyên nghiệp. Lam ăn thi lấp liếm. Lúc cần người thì hứa hẹn đủ chiện. Lợi dụng xong thì lật mặt như trở bàn tay. Nhất là thằng đuỹ Henry. Sếp pháp mà mất day vô cùng. Đuổi người còn giam lương. Phải tiến hành thủ tục xử lý ở thanh tra lao động mới cuông đít trả tiền. Lead công ty thì nghỉ ráo.
Nói chung công nghệ lạc hậu, môi trường tởm lợm. Đừng có ngu mà chung đầu vào.

cute đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like