Asus Vietnam (1)

Sản phẩm 51-150
28 Nguyen Thi Dieu District 3 Ho Chi Minh

Nova (FieldSale2016)  

a Nice company ! kể mà cty ko chết mảng phone thì còn ở lại dài dài :))

Staff đã   6 tháng trước

Ờ :))
Môi trường tốt, đồng nghiệp tốt, lương lậu chấp nhận được cho fresher.