Asia Dragon Capital JSC (2)

Sản phẩm 151-500
KCN Tân Tạo, Bình Tân, HCM

Công ty xàm (Ứng viên)  

Qui trình phỏng vấn không chuyên nghiệp.
Hẹn ứng viên đến công ty. Chờ đợi 30 phút.
Rồi nhân sự mới báo là lại hẹn giờ khác.

Tào lao hết sức.
Coi thường ứng viên và ko giữ chữ tín.

Cty tào lao  

Sếp tổng cảm tính. Có người thử việc 4-5 tháng chưa dc nhận, nv nghỉ liên tục

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like