ASCEND (36)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

Dev (Dev)  

Đề nghị các anh chị manager ngồi lại họp và đề suất với đội bên Thái về nhiều vấn đề... không là ae thi nhau nghỉ
1. Lương k cao so với mặt bằng mà expect đầu vào phải gọi là cao vch
2. Tăng lương cho có
3. Phần lớn ae ra ngoài bởi vấn đề muôn thủa lương.
4. Nhân viên càng ngày càng yếu do tuyển ồ ạt(ae nghỉ nhiều mà) => sản phẩm kém dần, mấy anh manager kêu ầm là đúng vì dev dần các yếu thì chất lượng sản phẩm yếu là đúng.
5. Manager toàn chịu đòn chả thấy bảo vệ ae nhiều, lương thì cũng k đòi hỏi lên cho ae vs (chán). Nếu có đòi hỏi lên cho ae thì nên họp team để bảo vs ae thế này thế kia cho ae biết.
6. Sớm muộn cty sẽ nát dần nếu k chịu cải thiện về nhiều mặt, đặc biết lương thưởng cho ae lâu năm, team leader ...