ASCEND (36)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

Bunny (dev)  

Dạo này Ascend có biến gì mà thấy đăng job lương ảo thế các bác?

Ẩn danh đã   Một năm trước

Ảo theo trend mà bác. Cứ treo lương ảo kiếm ứng viên đến phỏng vấn đã rồi thuyết phục sau.

Dev đã   Một năm trước

Lương dev mobile trong này bao nhiêu bác

Ẩn danh đã   Một năm trước

Nhân sự nghỉ nhiều bác ak