ASCEND (36)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

47TH (Dev quèn)  

-Dev manager của tôi thì hơi xấu trai, nhưng được cái về tech cũng ngon, anh em học hỏi được nhiều.Về mặt quản lý cũng ok, gần gũi với members. Tuy nhiên, đá pes, đánh chế rất gà, nhưng lại hay gáy + đổ tại cho member -> cái này cần cải thiện sớm =)
-Môi trường công ty khá thoải mái, thân thiện, là môi trường tốt cho anh em học hỏi và thực hành đối với những công nghệ mới.
-Cô Tuyết rất đáng yêu.

Khách đã   2 năm trước

Review mang đậm tính bợ đít cá nhân, không giúp ích được gì cho cộng đồng. Bạn nên để tên thật, sếp bạn sẽ nâng đỡ bạn.

Ẩn danh đã   2 năm trước

Review mang đậm tính chất nâng bi bợ đít.

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Quèn đã   2 năm trước

THẰng này vừa xấu vừa bẩn tính mới đúng nhé