ASCEND (36)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

Nichol (Ex member )  

Ae nào bất mãn thì nên phản ánh trực tiếp với lãnh đạo. Không vừa ý hay thoải mái thì thoát game đi cho đỡ độc hại. Cảm thấy đủ khả năng thì giải quyết vấn đề hoặc xây dựng môi trường tốt hơn đi. Đừng ẩn danh bêu xấu, hèn lắm.

Cá nhân thấy ascend là công ty khá tốt ở Hà nội. Môi trường tự do thoải mái. Tất nhiên công ty nào cũng sẽ vấn đề riêng. Sống đừng nên gay gắt và bất mãn quá làm gì.

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Member cũ của Nichol đã   2 năm trước

Ủng hộ thớt. Một like!

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ây Đi đã   2 năm trước

Chuẩn anh :v

Ascend Manager đã   2 năm trước

Bạn nói đúng, tặng triệu like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like