Apzon (5)

Sản phẩm 51-150
169 Nguyễn Ngọc Vũ Cau Giay Ha Noi

khách hàng (nt)  

nhân viên trẻ nhiệt huyết, sếp a Tùng cũng rất hỗ trợ khách hàng, SAP B1 thì Apzon triển khai khá ổn