AppWeavers (1)

Sản phẩm 1-50
364 Etown2, 364 Cộng Hòa, Phường 13 Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Điều thích nhất ở đây là công ty đang xây dựng những sản phẩm lớn muốn phủ khắp thị trường Đông Nam Á. Học hỏi được rất nhiều thứ.
Vì không có lúc nào OT cả. Hầu hết tụi mình đều rất là flexiable trong thời gian làm việc.