APAX English Việt Nam (585)

Sản phẩm 1000+
Ba Dinh, Ha Noi

CM chạy sau 1 tháng thử việc  

Nghe nói cty nợ 2000 tỉ, nợ BHXH 8 tháng hơn 19 tỉ với đọc trên này hãi quá, giờ sợ nó bùng mất mấy triệu bạc thử việc, đã nghèo còn xui

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like