APAX English Việt Nam (585)

Sản phẩm 1000+
Ba Dinh, Ha Noi

Best Sale (Best)  

Ủa anh chị em ơi. Bình tĩnh. Cty nợ lương tôi. Tôi làm nhẹ cái đơn khiếu nại. Tôi gửi thẳng lên Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Quận 3. Khoảng 1 tháng sau tôi nhận đủ lương.
Tôi đã nghĩ, cũng như các bạn. Viết email mà bọn nó không thèm reply. Nhưng các bạn cứ viết. Văn phong chuản mực. Rồi chờ 1 tuần từ ngày gửi. In email ra, photo thêm bộ hđlđ của mình.
Rồi gộp hết gửi lên Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Q3.
Q3 nhé. Vì cty mình nó ở quận 3.
Tụi Sở Lao Động nó khoái mấy vụ nhân viên khiếu nại cty nợ lương lắm.
Mindset nhân viên tụi mình cứ nghĩ : “con kiến kiện củ khoai” nên ko ai dám làm gì.
ĐÂY LÀ QUYỀN LỢI CỦA TỤI MÌNH.

Các bạn cứ google Mẫu Đơn Khiếu Nại Cty Nợ Lương. Rồi in ra thôi.

Ẩn danh đã   8 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Đồng ý. CM đã nghĩ đã   8 ngày trước

Chính xác. Mình không search mẫu đơn khiếu nại. Ba mình kêu mình in mẫu đơn khởi kiện. Haha
Hài vãi. Lúc nộp lên sở họ hỏi sao không nộp đơn khiếu nại trước, rồi mới tới khởi kiện.
Rồi cuối cùng họ cũng bảo thôi không sao, bên Sở nhận được nhiều thông tin về Apax nợ lương.
Cty nổi tiếng vãi.
Trường hợp của mình thì mình có sao kê những tháng cty trả lương. Và mình tính chi tiết ra số % nhận được luôn.

Sau khi gửi đơn, 2 tuần sau nhân sự nó gọi mình. Hỏi tại sao gửi đơn ? Lương thì cty sẽ cố gắng trả chứ có quỵt luôn đâu mà em làm vậy.

Sau đó 8 ngày, mình nhận đủ lương còn nợ tháng 9. CM lương không bao nhiêu. Nhưng nhà mình không thật sự có điều kiện. Nên phải đòi.

Cùng nhau gửi đơn đi các bạn, tự nhiên sẽ khác thôi. Mình thấy trên Sở Lao Động họ thích xử mấy vụ nợ lương lắm.

Ẩn Danh đã   8 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

EC quèn đã   7 ngày trước

Sáng nay đã xong, đã nộp giấy tờ như chủ thớt. Ở trên sở họ cũng hỏi. Sao tụi em không tập hợp đông gửi 1 lần cho tiện. Dễ xử lí hơn.
Haizzzz

Ẩn danh đã   7 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Cm quèn mới nghỉ việc đã   7 ngày trước

Bác ơi, cho e hỏi là sau đó bọn nhân sự có chốt sổ bảo hiển cho bác luôn ko ạ?

Ẩn danh đã   6 ngày trước

TUYỆT VỜI BÁC ƠI! CẢM ƠN ĐÃ BÀY CHO CÁC ANH CHỊ EM

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like