Antoree (1)

Sản phẩm 51-150
268 Tô Hiến Thành District 10 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Văn phòng đẹp, thoáng mát, rộng rãi. Nhân viên hòa đồng.
Tính lương làm thêm giờ rất OK.Thường dự án cao. ofkdsklfjsf s

Khi có dự án thì OT hơi nhiều. Thưởng dự án không công bằng.