Annam Group (1)

Sản phẩm 1-50
16 Hai Ba Trung District 1 Ho Chi Minh

NV bình thường  

Công ty như cqq, nhất là team HR. con mụ HRM sống giả tạo, ưa nịnh hót, chả có tí bằng cấp kinh nghiệm liên quan mà làm HRM, bao nhiêu nhân viên dưới chửi cho vì quá ngu. Chưa kể mấy đứa HR, trainning nịnh hót, chả làm được cái gì ra hồn mà vẫn được ưu ái. Nói chung là 1 tập thể toxic, tồi tệ đ chấp nhận được