An Viet Phat Energy (1)

Dịch vụ 151-500
No. 68-70, B4 Street, Sala Residence, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Nhung (assistant to chairwoman)  

Chủ tịch rất dễ thương và quan tâm tới nhân viên.
Lương trả rõ ràng, xứng đáng.
có cái đi họp hơi nhiều .